Tarieven

Eerste intake volwassenen60 minuten € 92,-
Eerste intake kinderen  45 minuten € 69,-
Vervolg behandeling   30 minuten   € 46,-
Telefonisch overleg   10 minuten € 10,-  

De praktijk heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars.

De behandelingen worden door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk of volledig vergoed, vanuit de aanvullende verzekering of basisverzekering.

De therapeut is aangesloten bij de KNGF, VBAG en RBCZ.

Voor de manuele therapie is de therapeut geregistreerd bij KRF-NL en voldoet aan alle kwaliteitseisen.

BIG registratie fysiotherapie: 19034404404
AGB zorgverlenerscode: 04024492
AGB praktijkcode: 04068912
KNGF lid nr: 21982  

KvK nr: 24475736
IBAN nummer: NL 15 INGB 0000 426938